• Logout
Bonhoeffer ICT

Bonhoeffer ICT

Veelvoorkomende vragen en antwoorden

Plagiaatcontrole

Het is mogelijk om binnen Magister ELO automatische plagiaatcontrole uit te laten voeren op ingeleverd werk van leerlingen. Het ingeleverde werk wordt vergeleken met de teksten van websites en met eerder ingeleverde documenten van andere leerlingen. Leerlingen zien niet of er bij een opdracht plagiaatcontrole plaats zal vinden of dat er plagiaat bij hen geconstateerd is. De docent kan zelf kiezen of en hoe hij dit communiceert. Vink tijdens het klaarzetten van een opdracht Plagiaatcontrole aan om plagiaatcontrole toe te passen bij een opdracht. Er verschijnt nu in het opdrachtenoverzicht een blauw oogje voor de opdracht. Van de ingeleverde documenten wordt weergegeven met welke websites er sprake is van overlap en de betreffende tekst wordt automatisch geel gearceerd.

Let op: Wanneer een leerling een document opnieuw inlevert, zal de plagiaatcontrole de overeenkomsten met de eerste versie van de opdracht buiten beschouwing laten. Met een dubbelklik op een opdracht kan je de status van een opdracht bekijken. Er wordt een scherm getoond met leerlingen die de opdracht moeten maken. U ziet wanneer de opdracht gestart, ingeleverd of beoordeeld is en welke beoordeling(en) u al heeft gegeven.