• Logout
Bonhoeffer ICT

Bonhoeffer ICT

Veelvoorkomende vragen en antwoorden

Hisparc

HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een groot netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten.

De computer in de kast in KopC meet het signaal van de twee kosmische-deeltjes-sensors op het dak. Het meet ook de luchtdruk m.b.v. het weerstation. De computer upload deze gegevens naar een server. De meetopstelling op Bonhoeffercollege staat bekend als station 304 en is ingedeeld bij cluster Amsterdam, subcluster Kennemerland.

  • Het contact voor Hisparc op Bonhoeffercollege is Jeroen Kleijn -> mailto:j [period] kleijn [snail] bonhoeffer [period] nl.
  • technische ondersteuning op Bonhoeffercollege doet Paul Wiegmans -> mailto:p [period] wiegmans [snail] bonhoeffer [period] nl.
  • Ons contact bij Hisparc is Bob van Eijk -> mailto:vaneijk [snail] nikhef [period] nl.

Opstellingen

In de kast in KopC

De Hisparc-computer werkt. De CO2-sensorcomputer is staat aan, maar reageert niet en geeft geen beeld. Dit is niet OK.

De Hisparc meetinterface heeft 4 ingangen, via coaxkabel verbonden met 2 scintillators in skiboxen, die bovenop het dak van de C-vleugel staan.

Voor beknopte werking van het systeem, zie deze poster

Bronnen